Ngôi chùa có tháp chuông cao nhất Sài Gòn tồn tại hơn 50 năm

TTTH

Ngôi chùa có tháp chuông cao nhất Sài Gòn tồn tại hơn 50 năm

Chùa Xá Lợi là ngôi chùa đặc biệt ở Sài Gòn khi được xây dựng theo lối kiến trúc bán cổ điển, gồm 2 tầng: Tầng trên là bái đường, tầng dưới là giảng đường.

Không gian không quá rộng, nhưng điểm nhấn tạo sự khác biệt cho ngồi chùa này là tháp chuông cao 32m, có