Lần đầu tiên ông Nguyễn Đức Vinh đăng ký mua 15,55 triệu cổ phiếu VPBank

TTTH

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ưu đãi cho người lao động (ESOP). Ngày 30/8/2018 ngân hàng này đã nhận được văn bản của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu ESOP.

Theo đó, bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng giám đốc thường trực ngân hàng, đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu ESOP, thời gian thực hiện từ 01 – 30/9/2018. Hiện tại bà Thảo không nắm giữ cổ phiếu VPB nào.

Phó tổng giám đốc Dương Thị Thu Thủy đăng ký mua 600 nghìn cổ phiếu ESOP.

Ông Đinh Văn Nho, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp cũng đăng ký mua 200 nghìn cổ phiếu ESOP.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, trong năm nay VPBank sẽ phát hành gần 33,7 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên với giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, trong năm nay VPBank sẽ phát hành gần 33,7 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên với giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cũng trong thời gian này, ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng giám đốc VPBank, vốn là người không nắm giữ cổ phiếu nào của ngân hàng này tính đến 31/8, đã đăng ký mua hơn 15,55 triệu cổ phiếu ESOP.

Như vậy 4 vị lãnh đạo của VPBank đã đăng ký mua tổng cộng hơn 18,3 triệu cổ phiếu của ngân hàng trong đợt phát hành riêng lẻ lần này.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, trong năm nay VPBank sẽ phát hành gần 33,7 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên với giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian là 3 năm.

Sau khi kết thúc đợt phát hành này, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được hội đồng quản trị quyết định phân phối cho cán bộ nhân viên khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy số lượng phát hành dư này, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.

VPBank hiện có hơn 2,42 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và gần 73,22 triệu cổ phiếu quỹ. Trước đó, VPBank đã tăng vốn điều lệ lên 24.230 tỷ đồng thông qua phát hành cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu hồi tháng 7.

Như vậy, nếu phát hành thành công 33,7 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP này, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng thêm 337 tỷ đạt khoảng 24.567 tỷ đồng.

Trên thị trường, ngày 31/8, cổ phiếu VPB giao dịch ở mức 25.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt hơn 62.700 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cho thấy, VPBank lãi trước thuế hơn 4.375 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2017.

An Hạ

Tag :Nguyễn Đức Vinh, VPBank, cổ phiếu ESOP