Quảng Bình: Thả 11 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

TTTH

Theo đó, 11 cá thể được thả về VQG Phong Nha – Kẻ Bàng lần này gồm: 2 culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus), 1 khỉ cộc (Macaca arctoides), 3 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 2 khỉ vàng (Macaca mulatta), 2 rùa sa nhân (Cuora mouhotii) và 1 rùa núi viền (Manouria impressa).

Trong số đó, culi nhỏ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ; khỉ cộc, khỉ đuôi lợn cùng rùa núi viền là động vật thuộc thuộc nhóm IIB.

Các cá thể động vật được thả về tự nhiên
Các cá thể động vật được thả về tự nhiên

Các cá thể động vật được thả đợt này có 7 cá thể người dân tự nguyện giao nộp. Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã thả tất cả 51 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ, đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đặng Tài

Tag :VQG Phong Nha kẻ bàng, động vật hoang dã