Khoảnh khắc trâu rừng tấn công sư tử để giải cứu voi con

TTTH

M.P (Theo Kruger Sightings)

Tag :Vườn Quốc gia, thế giới tự nhiên, trâu rừng, sư tử, trâu rừng tấn công sư tử