Đề thi Năng khiếu Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018

TTTH

Năm 2018 là năm thứ tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kỳ thi Năng khiếu Báo chí nhằm tìm kiếm những học sinh có tiềm năng, tố chất làm báo. Theo đó, các thí sinh thi vào khối nghiệp vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm bài thi Trắc nghiệm chung (30 phút). Tiếp đó, thí sinh thi vào các chuyên ngành Báo in, Báo truyền hình, Báo phát thanh, Báo mạng điện tử làm bài thi Tự luận trong 120 phút.

Kì thi tuyển sinh năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có hơn 2.000 thí sinh đăng kí dự thi môn Năng khiếu báo chí, tương đương với năm 2017. Tuy nhiên, Học viện giảm 75 chỉ tiêu đối với các chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử. Riêng 2 chuyên ngành Ảnh báo chí và Quay phim truyền hình vẫn giữ nguyên chỉ tiêu. Do đó, tỉ lệ ‘chọi’ các môn thi trong bài thi Năng khiếu báo chí tăng cao. Đối với môn thi Trắc nghiệm báo chí chung trong bài thi Năng khiếu báo chí, tỉ lệ chọi là 1/17,4.