Slash sẵn sàng chi 6,6 triệu USD để ly dị vợ

TTTH

Tuy nhiên quá trình giải quyết vụ ly dị của họ diễn ra quá lâu, giờ vẫn chưa hoàn tất