Jennifer Aniston đã chia tay chồng

TTTH

Jennifer Aniston rất nổi tiếng, giàu có và hơn Justin Theroux 3 tuổi