Phố Tây Bùi Viện sau 0h

TTTH

Phố Bùi Viện nổi tiếng du khách quốc tế trong và ngoài nước mỗi dịp lưu trú lại TP. HCM. Tại đây, cuộc sống luôn nhộn nhịp, đặc biệt sau 0h mỗi ngày.