Người đàn ông 60 năm “thổi hồn” vào tượng đồng ở Hà Nội

TTTH

“Nghề làm tượng đồng đặc biệt vất vả, phải tiếp xúc với đất, cát, khói, bụi, nắng nóng, nhưng khó khăn hơn là kỹ thuật tạo ra những chi tiết nhỏ như mắt phải có viền, môi phải có bờ, tai phải có gờ. Một pho tượng chân dung phải nhìn được ngũ sơn nhị thuỷ, tam đình ngũ nhãn. Đồng thời, phải nhìn lưỡng quyền, ấn đường, người nào thông minh thì ấn đường ra sao… Làm tượng đồng phải hiểu về nhân tướng học, khi hiểu về điều này thì người làm có thể bắt được ngay cái hồn của pho tượng và khi lên màu xử lý được pho tượng sẽ làm cho pho tượng đang nặng nề trở nên nhẹ nhàng đi, mới thật nhưng lại hóa cũ”, ông Khang kể.