Ngắm con đường 650m đầu tư 200 tỷ mới thông tại Hà Nội

TTTH

Tuyến đường dài gần 650m, tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng trong đó chi phí xây lắp và thiết bị hơn 55 tỷ đồng, 115 tỷ đồng còn lại dành cho chi phí giải phóng mặt bằng.