Lạc vào mê cung hoa khổng lồ tại Hà Nội

TTTH

Ngoài cây hoa hồng và hoa cẩm tú, tường mê cung được dựng chủ yếu bằng cây hồng lộc. Loại cây này ra lộc bốn mùa, lá có màu xanh – đỏ, hoa trắng.