Khai mạc hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản VN và Đảng Nhân dân cách mạng Lào

TTTH

Hội thảo do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào cùng chủ trì.

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng được diễn ra vào thời điểm hai nước Việt Nam-Lào đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam –Lào, đánh giá bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển ở mỗi nước.

Đây cũng là cơ hội để để các nhà khoa học hai nước cùng trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước nhanh và bền vững dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước Việt-Lào.

Hội thảo lý luận lần thứ Năm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân Cách mạng Lào sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/8/2017.
Hội thảo lý luận lần thứ Năm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân Cách mạng Lào sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/8/2017.

Chủ đề của hội thảo lần này bàn về “Phát triển nhanh, bền vững”.

Nhiều năm qua, quan điểm phát triển nhanh và bền vững của Đảng cộng sản Việt Nam đã đem lại những kết quả tích cực, đưa Việt Nam rời khỏi vị trí nước nghèo, kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống từ 15,5 % năm 2006 còn 4,5% năm 2015.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, phát triển nhanh, bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; mọi người, mọi cộng đồng đều có cơ hội bình đẳng để phát triển, tham gia đóng góp và thụ hưởng thành quả của sự phát triển; xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đánh giá cao chủ đề của hội thảo. Chủ đề này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình đổi mới và hội nhập của cả hai nước.

Cả hai Đảng đều cho rằng: Trong điều kiện mới của sự phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững đòi hỏi hai đảng, hai nhà nước Lào – Việt Nam phải tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Nguyễn Hành

Tag :tình hữu nghị Việt Lào, khai mạc Hội nghị Việt Lào