Bảo đảm đạn dược, vũ khí luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất

TTTH

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm và kiểm tra hoạt động quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sữa chữa vũ khí đạn dược tại Xưởng X264, Kho K850, Kho K802 thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật.


Bảo đảm đạn dược, vũ khí luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất

Đại tướng Ngô Xuân Lịch xem xét sản phẩm sửa chữa của Xưởng X264, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Từ đầu năm đến nay, Cục Quân khí đã triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện nghiêm các quyết định, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Kỹ thuật về đồng bộ vũ khí trang bị cho các đơn vị, bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc toàn ngành thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các kho vũ khí, đạn dược cũng như cơ sở doanh trại của các đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kỹ thuật của các đơn vị ngành quân khí nói riêng và các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật nói chung.

Thời gian tới, các đơn vị kỹ thuật cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác kỹ thuật, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm đơn vị, kho tàng, cơ sở kỹ thuật an toàn tuyệt đối.

Đối với vũ khí trang bị đã qua sử dụng, sửa chữa, các đơn vị cần bảo quản tốt, quy hoạch cụ thể; chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác dân vận, củng cố “mặt trận lòng dân”, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ địa bàn, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần quan tâm chăm lo bồi dưỡng trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật; tập trung nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên thủ kho tại các đơn vị đóng quân ở địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa; tích cực phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” của ngành kỹ thuật.